Detektor hořlavých plynů GS 120-24V

41800.1
4694

Účinný bezpečnostní prvek určený ke snímání, hlídání a indikaci koncentrace při úniku hořlavých plynů v prostorech obytných, obchodních a prostorech lehkého průmyslu.2 980,00 Kč bez DPH

3 606,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

  • detektor pro regulace a kotelny zejména s modulem VPTPSK

Výrobek je určen ke snímání, hlídání a indikaci koncentrace při úniku hořlavých plynů v prostorech obytných, obchodních a prostorech lehkého průmyslu. Snímač GS120/24V TH je především určen pro vybavení kotelen.
GS120/24V TH reaguje na přítomnost zemního plynu, svítiplynu, propanu a butanu. Rozlišuje a signalizuje dvě hladiny koncentrace výskytu plynu. Kromě akustické a optické signalizace jsou k dispozici dvě relé, která mohou sloužit jako ovládání automatické ochrany objektů před unikajícím plynem.

Standardně je přístroj GS120-24V TH cejchován na směs metanu se vzduchem. Citlivost snímače na zemní plyn, svítiplyn, propan a butan je vyšší, proto je cejchování na metan optimální. Po zapnutí napájecího napětí začíná přípravná fáze nažhavení čidla plynu. Zelená LED dioda začne blikat a ozve se jedno pípnutí sirény. Po 30 sekundách se přípravná fáze nažhavení čidla ukončí dvojím pípnutím sirény, obě relé sepnou kontakty, čímž je detektor připraven k provozu. Během dalšího provozu svítí zelená LED trvale.
Thermona
41800.1

Ke stažení

GS120

návod

Ke stažení (508.05k)