Filtry a separátory

Filtry a separátory

Na vratné potrubí topné vody před vstupem do anuloidu, nebo před vstupem do kotle výrobci kotlů vyžadují instalovat odkalovač nečistot topné vody. Odkalovač spolehlivě separuje z vody nečistoty a kaly, které mohou způsobit zanášení a ucpávání potrubí a hlavně výměníků kotlů. Odkalovače jsou rovněž vybaveny magnetem, který zachycuje drobné kovové částice a chrání tak oběhová čerpadla.

Zachycené nečistoty mohou být jednoduchým způsobem odkaleny přes vypouštěcí ventil, a to i při plném provozu zařízení, bez nutnosti přerušení dodávky vody. Účinně odlučuje i nejjemnější pevné částice řádově od 10 μm tak, že výsledkem je čirá kapalina. V případě starých topných systémů je toto zařízení nezbytné.

Filtry a separátory

Mřížka
Seznam

Celkem produktů: 13

Aktivní filtry