Chladící smyčka DAKON

7742190006
899>

pozice 202 799,00 Kč bez DPH

3 387,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Během vytápění v kotlích na pevná paliva může dojít při poruše nebo chybné obsluze k přetopení kotle a následně k poškození otopného systému. Aby k tomu nedocházelo, začali všichni výrobci ke kotlům na tato paliva, vyráběným v roce 2003, nově dodávat tzv. dochlazovací smyčky, které slouží jako pojistný výměník tepla pro odvádění přebytečného tepla a zajišťují nepřekročení teploty topné vody v kotli nad hodnotu 110°C.

Požadavek na vybavování těchto kotlů pojistným zařízením vyplývá z Nařízení vlády ČR č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a podle § 3 odstavce (3) tohoto nařízení se daný požadavek vztahuje i na sestavy určené pro výrobu teplé vody při teplotách do 110°C, do kterých se ručně přikládá pevné palivo, tedy právě na kotle určené pro spalování pevných paliv.

Výše uvedená norma specifikuje dané zařízení jako pojistný výměník pro odvádění přebytečného tepla, který musí zajistit, aby nebyla překročena teplota vody v kotli 110°C. Může být v provedení zásobníkovém nebo průtokovém s tím, že tyto výměníky nemohou být použity jako provozní, např. pro přípravu teplé vody, ale musí sloužit výhradně jako pojistné pro případ přehřátí. Navíc je nutno před výměník tepla na vstupu chladící vody zabudovat tepelnou ochranu spínáním, tzv. termostaticky ovládaný ventil.

U výrobků DAKON se tato změna týká kotlů řady DOR, FB a KP PYRO.

DAKON
7742190006

Mohlo by vás také zajímat